www.7727.com-金沙7727com-官方网站

师资队伍
 • 姓名: 吴树范

  职称: 讲席教授、博导

  职位: www.7727.com-金沙7727com-官方网站常务副院长、智能卫星技术中心主任

  E-mail: shufan.wu@sjtu.edu.cn

 • 姓名: 吴镇远

  职称讲席教授

  职位
  E-mail:

 • 姓名: 肖刚

  职称研究员
  职位
  www.7727.com-金沙7727com-官方网站副院长
  E-mail
  xiaogang@sjtu.edu.cn

 • 姓名: 徐辉

 • 姓名: 徐武

  职称: 长聘教轨副教授
  职位
  E-mail:xuwu@sjtu.edu. cn

 • 姓名: 杨永胜

  职称副研究员
  职位

  E-mailysyang@sjtu.edu.cn

   

 • 姓名: 印子斐

  职称:长聘教轨助理教授
  E-mail:yinzifei@sjtu.edu.cn

 • 姓名: 于哲峰

  职称副研究员
  职位

  E-mailyuzf@sjtu.edu.cn

 • 姓名: 余文胜

  职称副教授
  职位
  院长助理
  E-mail
  yuws@sjtu.edu.cn

 • 姓名: 余音

  职称: 副研究员

  职位:

  E-mail:yuyin@sjtu.edu.cn

www.7727.com-金沙7727com-官方网站 版权所有

网站邮箱:SJTUSAA@sjtu.edu.cn

技术支持:维程互联

XML 地图 | Sitemap 地图